بایدن در سازمان ملل در خصوص شرایط بازگشت آمریکا به برجام چه گفت؟ / فیلم