شعرخوانی یکی از کارکنان ایران‌خودرو برای وزیر صمت در خط تولید تارا جنجالی شد / فیلم