تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …واردات و فروش تاورکرینچاپ کارت پی وی سینگهداری سالمند

مبلغ  یارانه در دولت رئیسی به ۲۰۰ هزار تومان می رسد؟