اظهارات تکان دهنده مدیرعامل سازمان بهشت زهرا درباره تعداد فوتی‌های کرونا / فیلم