سیم و کابل سیمیادستگاه سیل لیوانفروشنده تلفنیفروش غنچه(سرگل) خشک گل رز

بازار در انتظار فرجام انتخابات / واکنش بازارها به فرد منتخب انتخابات ریاست‌جمهوری چه خواهد بود؟