ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …قاب و لولای لپ تاپثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونی

این شایعه جنگ روانی پیش از انتخابات است