دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعتوزیع سیلیکاژل پودری مخصوص تهیه …فروش کارتن پستیترخیص کالا بازرگانی احدی

اسامی مصدومان حادثه اتوبوس خبرنگاران  اعلام شد / حال ۴ تا ۶ نفر  وخیم است / عکس و فیلم