ماجرای استفاده پلیس از میله زنده‌گیری حیوانات در بازداشت یک خانم چه بود؟