امیرعبداللهیان و وزیر امور خارجه انگلیس در نیویورک با یکدیگر دیدار می‌کنند