آمار کرونا در قزوین تا ۷مرداد ۱۴۰۰ | مجموع فوتی‌ها به ۱۸۷۹ نفر رسید