لحظه هولناک انفجار در آشپرخانه و سالم ماندن آشپز خوش‌شانس / فیلم