تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)مرکز مشاوره کودک و نوجوانپیش دبستانی ودبستان دکتر حسابس

غش کردن عروسی وسط مراسم به دلیل گرما