زائران ایرانی از طریق اقلیم کردستان وارد عراق نشوند