علت عدم حضور مه‌لقا خانم در فصل دوم و سوم «نون خ» چه بود؟