واکنش به آغاز فروش فوق‌العاده خودرو سازی ها / سایپا و ایران‌خودرو ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کردند

واکنش به آغاز فروش فوق‌العاده خودرو سازی ها / سایپا و ایران‌خودرو ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کردند