ظرفیت تامین مالی طرح طراوت بانک صادرات در صنعت تا پایان سال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌ رسد