خارج کردن قطعات خودرو ۵۰ ساله از عمیق ترین غار ایران / تصاویر