پیش‌بینی وضعیت بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ / بازدهی ۵۰ درصدی بورس امکان پذیر است؟