رونمایی از «پتروصاد»، طرح جدید بانک صادرات ایران در تامین مالی پتروشیمی‌ها

رونمایی از «پتروصاد»، طرح جدید بانک صادرات ایران در تامین مالی پتروشیمی‌ها