واکنش پلیس به سرقت دریچه‌های فاضلاب در تهران

واکنش پلیس به سرقت دریچه‌های فاضلاب در تهران