آمار درخواست مهاجرت پزشکان نگران‌کننده است / نباید صورت مساله را پاک کنیم