قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به کجا رسید؟

قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به کجا رسید؟