رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان / امیر عبداللهیان به مسقط دعوت شد