لحظه ورود کاروان استقلال و هوادار به ورزشگاه آزادی / فیلم