عرضه بنزین در تمامی جایگاه‌های کشور فراهم شد / چند جایگاه بنزین سهمیه‌ای عرضه می‌کنند؟