پیش‌بینی بورس برای فردا ۱۱ تیر ۱۴۰۰ /  روند بازار فردا به چه صورت است؟