دستگیری فردی که با ترفند درمان کرونا از مردم کلاهبرداری می‌کرد

دستگیری فردی که با ترفند درمان کرونا از مردم کلاهبرداری می‌کرد