پیام تسلیت جنتی در پی درگذشت نماینده اردبیل در مجلس خبرگان