طرح فروش فوق العاده رانا پلاس با سقف شیشه ای از فردا