آمار تکان‌دهنده از سفره ایرانیان / مردم کالاهای اساسی را از سفره خود حذف کرده‌اند!