آمار کرونا ۱ آبان ۱۴۰۰؛ ۱۲۴ فوتی و ۷۰۸۱ ابتلا / مجموع جان باختگان از ۱۲۵ هزار نفر گذشت