تاثیر شستشوی فرش در از بین بردن ویروس ها و میکروب‌ها