سجادی: حضور تماشاگران در شهرآورد ظرف سه روز آینده مشخص می‌شود

سجادی: حضور تماشاگران در شهرآورد ظرف سه روز آینده مشخص می‌شود