کرونا در تعطیلات جان گرفت! / به فکر خودتان و پرسنل بیمارستان‌ها باشید