آخرین آمار میزان واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف تا ۳۰ مهر/ عکس