تولید و فروش شیره خرما،شیره انگور،انواع …توزیع سیلیکاژل پودری مخصوص تهیه …پمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)فروش کارتن پستی

حمایت هیئت مدیره جدید استقلال از مجیدی