اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرانجام تلخ رعایت نکردن ارتفاع خودرو هنگام ورود به تونل / فیلم