پیش‌بینی افزایش مبتلایان و مرگ و میر کرونا در روزهای آینده / در مازندران و گلستان دارد فاجعه اتفاق می‌افتد