علت آتش سوزی هتل محمودآباد چه بود؟

علت آتش سوزی هتل محمودآباد چه بود؟