دلجویی نمایندگان مجلس از استاندار جدید آذربایجان شرقی / فیلم