قیمت‌های عجیب قوری و کتری‌ در بازار /  کتری ۲ لیتری ۱۱ میلیون تومان!