منطقی نیست که لاریجانی حزبی را زیر پرچم اصلاح‌طلبان تشکیل دهد