درگیری پلیس فرانسه با معترضان به محدودیت‌های کرونایی