ظریف: به نتیجه رسیدن برجام همچنان بهترین خاطره‌ام است