واکسیناسیون عمومی کرونا چه تاثیری بر بورس می‌گذارد؟