ویدیو هولناک از لحظه برخورد هلیکوپتر با تریلی در وسط جاده