نوع جدید کرونا دلتا کشف شد! /  ابتلای یک خانواده ۷ نفره به نوع جدید