نتایج یک نظرسنجی درباره واکسیناسیون کرونا / ١۴ درصد اصلا تمایل به تزریق واکسن کرونا ندارند