هشدار درباره معیشت مردم؛ زنگ خطر به صدا درآمده است!