راهیابی فیلم کوتاه «گربه‌ها» به یک جشنواره آمریکایی